مسایل دینی

enyakadi.ir

 
چگونگی حسابرسی در قیامت


در محشرتو متحیرى كه عاقبت چه بر سرت خواهد آمد. ناگهانى صدایى تو را متوجه خود مى كند و مى گوید:

بیا بیا! خودت نامه عملت را بخوان ! خودت مشاهده كن !

و تو بیشتر در حیرت فرو مى روى . این دیگر صداى كیست ؟

باز مى شنوى : كفى بنفسك الیوم علیك حسیبا؛

امروز تو خود براى حساب كشیدن از خود بسنده اى .

و تو جلو مى روى تا نامه اعمالت را بگیرى و بخوانى ، و او نامه ات را به دست چپت داده و تو را به خود


وا مى گذارد و رهایت مى كند، تا آن را بخوانى .و تو اكنون حسابگر خویشتن هستى .

و تو ناامید از همه جا، نگاهى بر نامه پر از گناهت مى اندازى و مى گویى :

این چه كتابى است كه ریز و درشت اعمال مرا ضبط كرده است ؟ اى كاش این نامه را به من نمى دادند

و اى كاش (در همان حال شك و تردید از سرنوشت باقى بودم و) نمى دانستم حسابم چیست !

اى كاش همان مرگ مى بود و بس

رنج و اندوه ، سرتاسر وجودت را فراگرفته است ؛ سخت به خود فكر مى كنى و از عذابى كه در انتظار توست ،

سخت وحشت كرده اى .

یخافون سوء الحساب

از بدى حساب (روز قیامت )وحشت دارند.

عرق از سر و رویت فرو مى زند و اطراف دهانت را احاطه كرده است و لرزش زمین ، تمام اندامت را مى لرزد

و با خود مى گویى :

عجبا! خیال مى كردم گناهانم را مى توانم پنهان دارم و گمان مى بردم ، هیچ حساب و كتابى در كار نیست و

انسان ها بیهوده آفریده شده اند!

در دنیا به گوشم مى خواندم :

كسى كه به اندازه سنگینى یك ذره كار خوبى باشد، آن را مى بیند و كسى كه به اندازه سنگینى یك ذره كار بدى بكند

آن رامى بیند

من چنین سخنانى را پوچ و بیهوده مى پنداشتیم ! .

خدایا! خدایا! مرا ببخش !

اما پاسخ مى شنوى :

افلم تكن آیاتى تتلى علیكم فاستكبرتم و كنتم قوما مجرمین

مگر آیات من بر شما خواند نمى شد و شما برترى جستید و قوم مجرمى بودند؟!

من امروز در میان شما به عدالت حكم مى كنم و به هیچ كس در دادگاه من ظلم نمى شود.حق ضعیفت را از قوى

مى گیرم ؛ امروز به نفع مظلوم ، از ظالم داد خواهى مى كنم .

و تو كه پرونده اى جز گناه و معصیت خدا ندارى ، سخت به خود مى پیچى و در انتظار لحظه اى هستى كه دقیقا به حسابت

رسیدگى نمایند.

ان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه یحاسبكم به الله ؛

اگر آن چه در دل دارید آشكار سازید یا پنهان دارید، خداوند شما را طبق آن محاسبه مى كند.

لحظه ها بسیار بر تو دشوار است و تو بسیار غمگین ، كه چه خواهد شد؟

آیا هیچ راه نجاتى وجود دارد؟ آیا امكان دارد كسى مرا شفاعت كند؟ آیا امید آن مى رود كه خداوند مرا ببخشد؟

و این سوال ها با سرعتى عجیب ، در ذهنت دور مى زند، اما هر چه مى گذارد، هراس تو بیش تر مى گردد و عرق ،

وجودت را خیس مى كند.و تو همچنان در اندیشه اى .

سرانجام موعد فرا مى رسد و تو در میعادگاه آماده جوابى .

همه شاهدان نیز آماده اند.

اولین سوال مطرح مى شود.

اول ما یحاسب به العبد الصلوه

اولین چیزى كه بنده از آن محاسبه و سوال مى شود، نماز است .

ولى تو كه نماز ى نداشتى !

هر چه مى گویى :

خدایا! بعضى روزها نماز مى خواندم ! كارهاى خوب دیگرى هم داشتم ، بى فایده است .

الصلوة قربان كل تقى ؛ 

نماز موجب تقرب هر فرد پرهیزگار است .

و تو نه نمازى دارى و نه تقوایى !

باز سئوال مى كنند:

عمرت را چه كردى ؟ در جوانى ات ، خود را به چه چیزهایى مبتلا نمودى ؟ مالت را از كجا به دست آوردى

و در كجا صرف كردى ؟ و آیا از نعمت ولایت بهره مند گشتى ؟

...از گوش تو در مورد شنیدنى ها و از چشمت ، درباره دیدنى ها و از حالات قلبت و از افكار و عقایدى

كه دارى ، سوال مى كنند؛  ولى اجزا و اندام هاى وجودت هر چه پاسخ مى گویند، به ضرر تو است !

چون تو ، جز بدى كارى نكرده بودى !

سوال ها تمام مى شود! دیگر فرصتى باقى نمانده است و باید به طرف جهنم حركت كنى ! اما چگونه ؟!

...خدایا! چگونه در آتش قهر تو بسوزم !

...خدایا! نجاتم بده ! بد كردم ! بد رفتم !

اما جواب مى شنوى :

آیا بنده من ، على در دنیا به تو نگفت :

الا قریب و الاصطاب قلیل

قیامت نزدیك است و توقف در دنیا كوتاه !

پس چرا بد رفتى و بد كردى ؟!

و تو هیچ جوابى ندارى ! جز این كه با خود مى گویى :

آرى به من گفتند: قیامت نزدیك است .

قیامت نزدیك است ...

ولى من توجهى نكردم !

در آن لحظه به فرمان خداوند، به سوى جایگاه همیشگى ات در جهنم حركت مى كنى و مى روى تا در عذاب

قرار گیرى كه ناگهان متوجه مى شوى بنده اى از بندگان خدا، كه همیشه تو را به سوى حق دعوت مى كرد و تو

توجهى به او نمى كردى ، با چهره اى خندان ، نامه عملش را در دست راست گرفته است و فریاد مى زند:

اى مردم نامه مرا بگیرید و بخوانید و سعادت مرا ببیند.

و تو افسرده از این كه او به فكر قیامت خود بوده است ، حزن و اندوهت بیش تر مى شود و با سرافكندگى به طرف

مامورانى كه آماده اند تا تو را عذاب كنند، حركت مى كنى . 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic